* แจ้งเลื่อนพิธีเปิดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ" จากวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นเวลา 15.00 น. *                 

      คลิกที่นี่เพื่อเข้า web วิทยาลัยเทคนิคลำปาง