ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 395  
เข้าชมปีนี้ : 2,083  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,385  
 
สรุปผลตามมาตรฐาน สอศ.
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 1
  โหลดคู่มือมาตรฐาน สอศ. 2559
  มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 2
  มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 3
  มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 4
  มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 8
สรุปผลตามมาตรฐาน APACC
  รายงานการประเมินตนเอง(SSR)
มาตรฐาน APACC ที่ 1
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 1
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 1 Thai
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 1 Eng
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 2
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 2
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 2 Thai
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 3
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 3
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 3 Thai
  มาตรฐานที่ 3 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 3 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 4
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 4
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 4 Thai
  มาตรฐานที่ 4 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐาน APACC ที่ 5
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 5
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 5 Thai
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 6
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 6
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 6 Thai
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 2 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 3 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 4 )
มาตรฐาน APACC ที่ 7
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 7
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 7 Thai
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 7 Eng
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 2 )