ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี หนุนอาชีวะเรียน 
  ทำบุญปีใหม่ 2562 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  แผนกฯ ติดตั้งระบบเสียง  
  คณะครู นักศึกษา ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง  
  คณะครู อาจารย์ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2561 
  การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1 
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมใจนำเทียนจำนำพรรษา ปี 2559 ถวาย ณ วัดสิงห์ชัย  
  ติดตั้ง OVEC Kids Alarm เพื่อทดสอบและเก็บข้อมูลทำการวิจัย 
  การพัฒนา เครื่องป้องกันเด็กติดในรถ เพื่อพัฒนาสู่เชิง พาณิชย์ ร่วมกับบริษัท Siam tools engineering 
มีข้อมูลทั้งหมด  29  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3