::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 415  
เข้าชมปีนี้ : 15,091  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 31,439  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
รถพร้อม คนพร้อม วิทยาลัยเทคนิคลำปางร่วมกับขนส่งจังหวัดลำปาง [อ่าน : 12 ครั้ง]    รถพร้อม คนพร้อม วิทยาลัยเทคนิคลำปางร่วมกับขนส่งจังหวัดลำปาง [อ่าน : 3 ครั้ง]   
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ [อ่าน : 26 ครั้ง] คณะศึกษาดูงานการอาชีพหลางประธานราษฏร์นิกร [อ่าน : 49 ครั้ง]
ตอนรับครูจากประเทศภูฏาน [อ่าน : 57 ครั้ง] มอบรางวัลโครงการ ความรู้ทางธุรกิจ สู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการ Business plan [อ่าน : 83 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 15 ครั้ง]
     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
การรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบทวิภาคี ประเภทโควตาภายใน ระดับปวส. ปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 1,267 ครั้ง]
     การรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระบบทวิภาคี ประเภทโควตาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ..... (อ่านต่อ)
การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ปรับปรุงพุทธศักราช 2561)  [อ่าน : 462 ครั้ง]
     เรื่อง การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ปรับปรุงพุทธศักราช 2561) ..... (อ่านต่อ)
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควต้า ประจำปีการศึก  [อ่าน : 2,325 ครั้ง]
     การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
ใบรับจองเหรียญองค์พระวิษณุกรรมและเสื้อ งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  [อ่าน : 335 ครั้ง]
     ใบรับจองเหรียญองค์พระวิษณุกรรมและเสื้อ งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  [อ่าน : 114 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  [อ่าน : 106 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  [อ่าน : 122 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนโทรศัพร์มือถือ  [อ่าน : 86 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนโทรศัพร์มือถือ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร  [อ่าน : 86 ครั้ง]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
รถพร้อม คนพร้อม วิทยาลัยเทคนิคลำปางร่วมกับขนส่งจังหวัดลำปาง
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาดูงานการอาชีพหลางประธานราษฏร์นิกร
ตอนรับครูจากประเทศภูฏาน
ดูรายการทั้งหมด  
 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย