::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
;ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย.. แจ้งนักศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 : 17 ตุลาคม 2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,052  
เข้าชมปีนี้ : 3,593  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,303  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง [อ่าน : 38 ครั้ง]    อบรมในโครงการครูแกนนำ คุณธรรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง [อ่าน : 80 ครั้ง]   
โครงการแลกเปลี่ยนร่วม SMK1 CIBINONG ประเทศอินโดนิเซีย [อ่าน : 48 ครั้ง] เจรจาความร่วมมือร่วม นิคมอุตสาหกรรม Astra [อ่าน : 45 ครั้ง]
กิจกรรมตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน ในระบบรถโดยสารประจำทาง [อ่าน : 104 ครั้ง] มอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูที่ปรึกษาดีเด่น และ ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 299 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
กำหนดการประกาศผลการเรียน และสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2559  [อ่าน : 1,120 ครั้ง]
     กำหนดการประกาศผลการเรียน และสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2559 ..... (อ่านต่อ)
การรับนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 2,178 ครั้ง]
     การรับนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือกปกติ ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 9,060 ครั้ง]
     การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือกปกติ ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ตารางสอบนักเรียนนักศึกษาและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   [อ่าน : 1,978 ครั้ง]
     ตารางสอบนักเรียนนักศึกษาและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ..... (อ่านต่อ)
ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปางประเภทโควตา ปีการศึก  [อ่าน : 15,262 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปางประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
การประมูลขายวัสดุดินที่ได้จากราชพัสดุ  [อ่าน : 123 ครั้ง]
     การประมูลขายวัสดุดินที่ได้จากราชพัสดุ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Stem Active Learning Center)  [อ่าน : 384 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Stem Active Learning Center) ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ  [อ่าน : 355 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  [อ่าน : 236 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื่อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ครั้งที่ 2)  [อ่าน : 8,640 ครั้ง]
     สอบราคาซื่อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ครั้งที่ 2) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อบรมในโครงการครูแกนนำ คุณธรรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง
โครงการแลกเปลี่ยนร่วม SMK1 CIBINONG ประเทศอินโดนิเซีย
เจรจาความร่วมมือร่วม นิคมอุตสาหกรรม Astra
ดูรายการทั้งหมด  
 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย