::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 500  
เข้าชมปีนี้ : 1,881  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,824  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 8 ครั้ง]    การตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 49 ครั้ง]
รับมอบอุปกรณ์นิวแมติกส์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา [อ่าน : 41 ครั้ง] โครงการเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการแข่งขันใช้เกม A-Math ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 63 ครั้ง]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี 2562 [อ่าน : 104 ครั้ง] โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 119 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
การลงทะเบียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 471 ครั้ง]
     การลงทะเบียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก (ปกติ และทวิภาคี) 2563  [อ่าน : 1,494 ครั้ง]
     การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก (ปกติ และทวิภาคี) 2563 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2562  [อ่าน : 420 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2562 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 488 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 553 ครั้ง]
     กำหนดการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจ์  [อ่าน : 35 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  [อ่าน : 33 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดระบบปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส  [อ่าน : 45 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดระบบปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจ์  [อ่าน : 26 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจ์ ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องม้วน 3 ลูกกลิ้ง  [อ่าน : 50 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องม้วน 3 ลูกกลิ้ง ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562
การตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563
รับมอบอุปกรณ์นิวแมติกส์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
โครงการเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการแข่งขันใช้เกม A-Math ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายการทั้งหมด  
 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย