::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 930  
เข้าชมปีนี้ : 10,552  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,495  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วท.ลำปาง 
 ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯ 
 การบริจาคโลหิตของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)  
 เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
 กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงานอุสาหกรรมเซรามิกส์(Preventive Maintenance) 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
 ศึกษาดูงานความพร้อมของสถานประกอบการก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี 
 การบำเพ็ญประโยชน์ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง 
 ร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2  
 การประชุมแนวทางป้องกันเด็กติกในรถ 
 ต้อนรับและปฐมนิเทศ ดร.อิสริยา น้อมนำทรัพย์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระดับ ปริญญาตรี 
 ร่วมกับ สพป.ลำปาง เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 โครงการส่งเสริม​การประกอบอาชีพ​อิสระในกลุ่ม​ผู้เรียน​อาชีวศึกษา​ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  
 มาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
มีข้อมูลทั้งหมด  508  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>