::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
แจ้งนักศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 : 15 พฤษภาคม 2560 ;ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย..
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,068  
เข้าชมปีนี้ : 6,316  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 21,026  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
  การนิเทศติดตามผลการจัดทำรายงานการประเมินผลตนเองด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก   
 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ 12  
 ปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 ฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับผู้เชี่ยวชาญครูชาวเกาหลีและส่งมอบครูชาวเกาหลี 
 ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2560  
 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2560 
 การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ประชุมการสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ 
 ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
 อบรมทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2560 
 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับชั้น ปวส และ ปวส.ม.6 ปีการศึกษา 2560 
 เทคนิคลำปางร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  
 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์โครงการอาชีวะอาสา  
 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์2560 
 ร่วมหารือโครงการ WIL-SONY โรงเรียนในโรงงาน 
มีข้อมูลทั้งหมด  173  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9