::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
แจ้งนักศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 : 15 พฤษภาคม 2560 ;ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย..
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,158  
เข้าชมปีนี้ : 7,773  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,483  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 อบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ช่อดอกไม้จันทน์ "ช่อแก้ว”   
 โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีตามหลักสูตร 
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เขลางค์นครเกมส์”  
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 
 เตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
 พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครูปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2560  
 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมกันบริจาคโลหิต  
 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แบริ่ง แบบลูกกลิ้ง Rolling Element Bearing Learling Center 
 วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day  
 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยน 
  การนิเทศติดตามผลการจัดทำรายงานการประเมินผลตนเองด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ 12  
 ปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 ฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับผู้เชี่ยวชาญครูชาวเกาหลีและส่งมอบครูชาวเกาหลี 
 ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2560  
 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2560 
 การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ประชุมการสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ 
มีข้อมูลทั้งหมด  185  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10