::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 963  
เข้าชมปีนี้ : 2,148  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,496  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560    
 การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   
 นิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560   
 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 หารือร่วมหลักสูตรการเรียน การสอน สาขางานตัวถังและสี  
 สาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาดูงาน เพื่อวางแผนทำความร่วมมือทางด้านการศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  
  มอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้คะแนนดีเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 มอบใบประกาศนียบัตร โลห์ และของที่ระลึกให้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลี 
 มอบใบประกาศการอบรมหลักสูตรโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับชุมชน  
 การประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 English Camp 2018 at Lampang Technical collage 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบออนไลน์ 
 รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ระดับ รางวัลประกาศเกียรติคุณ  
 รับมอบตัวและขึ้นทะเบียนมอบตัวนักศึกษา ประเภทโควตา ระดับชั้น ปวส และ ปวส ม.6 ปีการศึกษา 2561 
 รับมอบตัวและขึ้นทะเบียนมอบตัวนักเรียน ประเภทโควตา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2561 
 โครงการช่างไฟฟ้าปันน้ำใจให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2560 
 เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบออนไลน์ 
 ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม. เขต 35 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และกิจกรรม Open House 
มีข้อมูลทั้งหมด  158  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8