::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 38  
เข้าชมเดือนนี้ : 729  
เข้าชมปีนี้ : 8,650  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,998  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ตอนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศจีน   
 โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
 โครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศจีน 
 โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 โครงการสร้างครู และ นักศึกษาแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม 
 โครงการ กต.ตร. ตำรวจภูธรภาค 5 สอนสอนลูกหลานมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100% 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 
 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์เฉลิมพระเกียรติ ต้านยาเสพติดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการ " ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 โครงการอาชีวะโชว์พราว ปีการศึกษา 2561 
 พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครูปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2561  
 การมอบประกาศนียบัตรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเชีย 
 อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม  
 พิธีเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25 
 ร่วมงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ 
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
 การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ.-สอศ ภายใต้โครงการความร่วมมือกำลังคนระดับ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  221  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>