::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย..
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 901  
เข้าชมปีนี้ : 10,182  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,892  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  
   - งานบริหารงานทั่วไป

   - งานบุคลากร
   - งานการเงิน
   - งานบัญชี
   - งานพัสดุ
   - งานอาคารสถานที่
   - งานทะเบียน
   - งานประชาสัมพันธ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ personal
นางสาวยุพิน แท่นมณี
หน.งานบริหารงานทั่วไป
นางกานต์พิชชา สุวงษ์
หน.งานบุคลากร
   
นางพิศมัย อินถาบุตร
หน.งานการเงิน
นางสร้อยทอง สุภาเลิศ
หน.งานการบัญชี
   
นายสุชาติ ตั้งจิตรวัฒนากุล
หน.งานพัสดุ
นายยุทธนา ชัยวงค์
หน.งานอาคารสถานที่
   
นางกรวิกา เจริญสุข
หน.งานทะเบียน
นายอดุลย์ ชูบาล
หน.งานประชาสัมพันธ์
   


# ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ #