::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย..
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,151  
เข้าชมปีนี้ : 11,797  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,507  
  ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

   - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   - งานวัดผลและประเมินผล
   - งานวิทยบริการและห้องสมุด
   - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   - งานสื่อการเรียนการสอน


 

ว่าที่ ร.ต.ไชยรัตน์ สุขสงวน
หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
หน.งานวัดผลและประเมินผล
   
นางอัญชลี สารจันทร์
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายสุทัศน์ สุขารมย์
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
 
นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
หน.งานสื่อการเรียนการสอน
 
   

# ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ #