::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย..
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,151  
เข้าชมปีนี้ : 11,797  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,507  
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

- งานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


 

นายอนุชิต สร้างสกุล
หน.งานวางแผนและงบประมาณ
นายมนต์รัก มาลา
หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ personal
นายเชิดศักดิ์ ใจยาบุตร
หน.งานความร่วมมือ
ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ
หน.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   
นายวิจิตร ปวนวันประสม
หน.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นายประดิษฐ์ วงค์แสน
หน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   


# ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ #