::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย..
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,151  
เข้าชมปีนี้ : 11,797  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,507  
  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 
บทสรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 932 133 1065
ปวช.2 795 129 924
ปวช.3 1017 122 1139
       
ปวส.1 1128 120 1248
ปวส.2 1189 150 1339
ป.ตรี.2 6 2 8
รวม 5068 656 5724