::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,140  
เข้าชมปีนี้ : 12,153  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 55,096  
  -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ( O38 )
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร