::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,138  
เข้าชมปีนี้ : 12,151  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 55,094  
  -เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ( O34 - O35 )
O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร