::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,122  
เข้าชมปีนี้ : 12,135  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 55,078  
  -การปฏิบัติงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน ( O13 )
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน