::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,138  
เข้าชมปีนี้ : 12,151  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 55,094  
  -การดำเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน ( O10 - O12 )
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ  6 เดือน