::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวส. ประเภททวิภาคี ปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,760 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มกราคม 2561 12:00:58       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวส. ประเภททวิภาคี ปีการศึกษา 2561

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก -->อ่านที่นี้ระดับ ปวส. ทวิภาคี

01_เทคนิคยานยนต์  -->อ่านที่นี้
02_เครื่องมือกล  -->อ่านที่นี้
03_ไฟฟ้ากำลัง  -->อ่านที่นี้
04_อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  -->อ่านที่นี้
05_เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  -->อ่านที่นี้
06_เทคโนโลยีสารสนเทศ -->อ่านที่นี้