::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 ผลการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ประเภทสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 2,739 ครั้ง
 ประกาศ : 09 เมษายน 2562 07:55:46       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
ผลการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ประเภทสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก -->อ่านที่นี้

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ ทวิภาคี -->อ่านที่นี้

1. ระดับ ปวช.
01_ช่างยนต์  
-->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างกลโรงงาน MEP  -->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างกลโรงงาน  -->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างแม่พิมพ์โลหะ  -->คลิ๊กที่นี้
03_ช่างเชื่อมโลหะ  -->คลิ๊กที่นี้
04_ช่างไฟฟ้ากำลัง MEP -->คลิ๊กที่นี้
04_ช่างไฟฟ้ากำลัง  -->คลิ๊กที่นี้
05_ช่างอิเล็กทรอนิกส์ MEP -->คลิ๊กที่นี้
05_ช่างอิเล็กทรอนิกส์  -->คลิ๊กที่นี้
06_ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  -->คลิ๊กที่นี้
07_ช่างก่อสร้าง -->คลิ๊กที่นี้
08_โยธา  -->คลิ๊กที่นี้
09_เมคคาทรอนิกส์  -->คลิ๊กที่นี้
10_เทคโนโลยีสารสนเทศ  -->คลิ๊กที่นี้

2. ระดับ ปวส.
01_เทคนิคยานยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
02_เครื่องมือกล  
-->คลิ๊กที่นี้
03_เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  -->คลิ๊กที่นี้
04_อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  -->คลิ๊กที่นี้
05_คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  -->คลิ๊กที่นี้
06_เทคนิคก่อสร้าง  -->คลิ๊กที่นี้
07_โยธา  -->คลิ๊กที่นี้
08_เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  -->คลิ๊กที่นี้


3. ระดับ ปวส. ม6
01_เทคนิคยานยนต์ ม6 -->คลิ๊กที่นี้
02_
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  ม6  -->คลิ๊กที่นี้
03_ไฟฟ้ากำลัง  ม6  -->คลิ๊กที่นี้
04_อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม6  -->คลิ๊กที่นี้
05_คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม6  -->คลิ๊กที่นี้
06_เทคนิคก่อสร้าง ม6  -->คลิ๊กที่นี้
07_โยธา ม6 -->คลิ๊กที่นี้
08_เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม6  -->คลิ๊กที่นี้
09_เทคโนโลยีสารสนเทศ ม6  -->คลิ๊กที่นี้

4. สำรอง

ระดับ ปวช.   -->คลิ๊กที่นี้


ระดับ ปวส. ม6    -->คลิ๊กที่นี้

5.ระบบทวิภาคี

ระดับ ปวช.   -->คลิ๊กที่นี้

ระดับ ปวส.    -->คลิ๊กที่นี้

*** หมายเหตุ ***
- ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวตามสาขางานที่สมัคร
- หากตรวจสอบรายชื่อไม่พบ โปรดตรวจสอบสาขางานสำรองที่เลือกไว้ 3 อันดับหรือรายชื่อสำรอง


 
การกรอกข้อมูล สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ประเภทคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562


คู่มือการใช้งานโปรแกรมเพื่อทำการกรอกข้อมูล (ให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาก่อนทำการกรอกข้อมูล) 

ช่องทางการเข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูล
  • เว็บไซต์   http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission   << คลิ๊กที่นี่
  • หรือสแกน QR Code ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น