::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   แจ้งผลการเรียนปรับพื้นฐาน ปวช.1 รอบที่ 2 /2562  
  การพ้นสภาพของนักศึกษา (รหัสตกค้าง) ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนกไว้ ปีการศึกษา 2561 
  แจ้งผลการเรียนปรับพื้นฐาน ปวช.1 รอบที่ 1/2562 
  ผลการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ประเภทสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2562 
  การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับ นศ.เดิม) 
  สถิติข้อมูลจำนวนผู้สมัคร/สัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ปีการศ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  48  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5