::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2-2561 
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 
  กำหนดการสอบและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 
  แจ้งนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าใช้งานระบบ RMS2016 
  แจ้งการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปางสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่เข้าใช 
  การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม รอบพิเศษ 
  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 
  การพ้นสภาพนักศึกษา ปวช ปวส. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2 / 2560 
  การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 
มีข้อมูลทั้งหมด  26  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3