::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ปีการศ   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการวัดผล/ประเมินผล ภาคเรียนที่่ 2/2561 
  ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (สำหรับครู) 
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไข)   
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัว วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระบบทั่วไป (ประเภทโควตา) 2562   
  ประกาศผลการคัดเลือก นศ. และมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา (ภายใน) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 
  การรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบทวิภาคี ประเภทโควตาภายใน ระดับปวส. ปีการศึกษา 2562 
มีข้อมูลทั้งหมด  41  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5