::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การพ้นสภาพของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ประเจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา 
  การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม 1-63 
  การยกเว้นการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2563) 
  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากสถานการณ์ COVID-19 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ฉบับเปลี่ยนแปลงเวลา) 1-2563 นศ. ปวช.2-3 และปวส.2 
  กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 
  ช่องทางการเข้าปรินต์ใบประวัติและใบมอบตัว นศ.ใหม่ 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  104  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>