::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561   
  การรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบทวิภาคี ประเภทโควตาภายใน ระดับปวส. ปีการศึกษา 2562 
  การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ปรับปรุงพุทธศักราช 2561) 
  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควต้า ประจำปีการศึก 
  ใบรับจองเหรียญองค์พระวิษณุกรรมและเสื้อ งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  การพ้นสภาพของนักศึกษา (รหัสตกค้าง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2-2561 
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  33  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4