::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วท.ลำปาง 
  ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯ 
  การบริจาคโลหิตของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)  
  เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง 
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
  กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงานอุสาหกรรมเซรามิกส์(Preventive Maintenance) 
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
  ศึกษาดูงานความพร้อมของสถานประกอบการก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี 
  การบำเพ็ญประโยชน์ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
มีข้อมูลทั้งหมด  533  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>