::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   การนิเทศติดตามผลการจัดทำรายงานการประเมินผลตนเองด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก   
  ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ 12  
  เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wannacry 
  ปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
  ฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับผู้เชี่ยวชาญครูชาวเกาหลีและส่งมอบครูชาวเกาหลี 
  ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2560  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2560 
  การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  ประชุมการสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ 
  ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  190  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>