::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  Fix it center    
  การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561    
  SCG Excellent Model School รุ่นที่ 3    
  ทวิภาคี 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
  จัดเตรียมสถานที่ถ่ายรูปสำหรับนัศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560  
  พิธีลงนามความร่วมมือ โดย ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
  SMK NEGERI 1 LEUWILIANG  
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมราชการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
มีข้อมูลทั้งหมด  190  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>