::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ครั้งที่ 2 
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชา ช่างก่อสร้าง-โยธา 
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 
  การประมูลขายวัสดุดินที่ได้จากราชพัสดุ 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Stem Active Learning Center) 
  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ 
  ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
  สอบราคาซื่อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ครั้งที่ 2) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (2ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 
มีข้อมูลทั้งหมด  69  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7