::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) 
  เชิญชวนเสนอคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะทางของนักเรียนสายอาชีพ ครั้งที่ 2 
  ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ครั้งที่ 2 
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชา ช่างก่อสร้าง-โยธา 
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 
  การประมูลขายวัสดุดินที่ได้จากราชพัสดุ 
มีข้อมูลทั้งหมด  74  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8