วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
เอกสาร และรูปภาพ ประกอบการจัดทำสถานศึกษาพระราชทาน    
    - รูปแบบการจัดเอกสาร  

ภาพกิจกรรมประกอบเอกสาร

ภาพกิจกรรมปี 2554 ภาพกิจกรรมปี 2553
 - fix it center

 - การเรียนการสอน ปี 54

 - เข้าค่ายคุณธรรม 3 D

 - แข่งขันหุ่นยนต์ งานฤดูหนาว

 - ครูดีเด่น

 - ช่วยน้ำท่วม

 - รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ

 - ถวายเทียนพรรษา

 - ถวายราชสดุดี

 - ทำสัญญานักศึกษาฝึกงาน

 - รางวัลขับขี่ปลอดภัยจาก หจก.สอาดลำปาง

 - บริจาคน้ำท่วม

 - บริจาคโลหิต 7 ก.ย 54

 - มอบบ้านน้ำใจ

 - ร่วมด้ายช่วยประชาชน

 - ลูกเสือ 54

 - เลือกตั้งคณะกรรมการ อชท

 - วันกตัญญูลูกรักแม่

 - ไหว้ครู