ตราสัญญาลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

 

ความหมายของตราสัญญาลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

เสมาธรรมจักร

หมายถึง ความดีงาม

บัลลังก์สิงห์

หมายถึง ความมั่นคง

ศิระประภา

(รัศมีเปลวพระพุทธรูป ด้านล่างธรรมจักร)

 

หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา

ตัวเลข ๑

(ในรัศมีเปลว)  หมายถึงความล้ำเลิศแห่งปัญญา

กนกเปลว

(ซึ่งมีต้นกำเนิดจากไฟ)

 

หมายถึงความสว่างไสว โชติช่วงแห่งปัญญา

อักษร ทุ.ส.นิ.ม.

(ย่อมาจาก อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)

 

หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ

เส้นโค้งรอบ

มีอักษร วิทยาลัยเทคนิคลำปางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

ความหมายโดยรวม

ของตราวิทยาลัยเทคนิคลำปาง คือ ความล้ำเลิศทางสติปัญญา

 

ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริง

 

อันประเสริฐ คือ ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค และ ความสว่างไสว

 

โชติช่วงของปัญญาที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง