ข้อมูลความร่วมมือกับสถานประกอบการ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

 
อันดับ

สถานประกอบการที่ร่วมมือ

1 บริษัทโตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลำปาง) จำกัด
2 หจก.โตโยต้าลำปาง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
4 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
5 โรงพยาบาลลำปาง
6 บริษัทเฟเวอริท ฟู้ด อินดัสเทรียล จำกัด
7 บริษัทลำปางฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
8 หจก.เอส คอร์ป เวอร์ค
9 บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด
10 โรงงานไทยแลนด์เทเบิลแวร์ (1974 จำกัด)
11 บริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด
12 บริษัทไทยโฟนแอนด์ก๊อปปี้เซอร์วิส
13 บริษัทอินทราเซรามิค จำกัด
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดลำปาง
15 ร้านภิภพอะไหล่
16 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
17 ร้านตั้งไฮ้ง้วน
18 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
19 บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
20 ร้านอ๊อดเบรคยนต์ลำปาง
21 บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
22 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
23 หจก.เหลียงฮะเฮง
24 ร้านเจียวพานิช
25 ร้านไพศาลอิเล็คโทรนิค
26 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังปิโตเลียม ลำปาง
27 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงแสงลำปาง
28 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีศักดิ์โลหะกิจ
29 บริษัทไทยน้ำทิพย์
30 บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
31 มิตรดีเซลกลการ
32 บริษัท เชฟโรเลต จำกัด
33 บริษัท มาสด้า ออโต้คิม
34 บริษัท สยามนิสสัน นครลำปาง
35 บริษัทเชียงแสงยนตรการ จำกัด
36 บริษัทโค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด
37 บริษัทคิมยูโรคาร์ จำกัด
38 หจก.ภัสสรกลการ
39 หจก.โค้วหน่ำเฮง
40 ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางวิศวกรรม
41 บริษัทดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
42 บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์
43 หจก. ลัคกี้พลาซ่า
44 หจก. เอสเทคนิคเซ็นเตอร์
45 หจก. พีซีทีกิจโยธา
46 หจก. ลำปางไพศาสก่อสร้าง
47 หจก.ไอ.แอล.เซอร์วิส
48 บริษัทอิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด
49 เคหะยานยนต์
50 ศักดิ์แอนซันเซอร์วิส
51 อู่อำนวยฮอนด้า
52 อู่อ้ายบริการ
53 หจก.ลำปางศิริชัย(สาขาบ้านต้า)
54 ศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลนครลำปาง
55 เจริญการช่าง
56 โฟเอ็มเอ็นจิเนีรริ่งแอนด์แมชชีน
57 อู่สมบูรณ์
58 เอไอออโต้พาร์ท
59 อู่ชยณัฐออโต้เซอร์วิส
60 เกาะคายางยนต์
61 พิภพอะไหล่
62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ลำปาง)
63 อู่ชวนการช่าง
64 ดอรองเซลแอนด์เซอร์วิส
65 อู่ธิดาการช่าง
66 อู่มงคลเซอร์วิส
67 ธวัชชัยออโต้เซอร์วิส
68 โค้วยูฮะ(สาขาลำปาง)
69 อู่ช่างแดง
70 อู่ณัฐพงษ์
71 พี.เอ็ม.พี บล็อก
72 บริษัท นาบุญ อัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
73 กรุ๊ป เซเว่นเอ็นจิเนียริ่ง
74 แขวงบำรุงรักษาอาณัตฯ
75 น้ำล้อมการไฟฟ้า
76 ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางเสรีสรรพสินค้า
77 อเนชาออโต้แอร์
78 ลำปางวีด้า
79 แม่วังกลการ
80 มายสไตล์อินไซด์โซลูชั้นคอมพิวเตอร์
81 เอเอ็นพีคาร์ซ็อป
82 บริษัท ลานนารวมช่าง จำกัด
83 ไดโฮแมนูแฟคเจอริ่ง
84 เซ็นทัลโรล์ คอร์เปอเรชั่น
85 สมบูรณ์โซมิคเมนูเฟคเจอร์ริ่งจำกัด
86 โรงกลึงศรีสัมพันธ์การช่าง
87 เอ็น.ที.เอส.สตีลกรู๊ป
88 บริษัทเซ้าท์ สตาร์ จำกัด
89 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.ทูล เอ็นจิเนียริ่ง
90 เอ็น.ที.แมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง
91 นอร์เทิร์นเทคโนโลยี
92 ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งแอนซัพพลาย
93 ดีต้าร์สเปเชี่ยลทูลส์
94 บริษัท แซทคอมเทรดดิ้ง จำกัด
95 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ธันว์ เซอร์วิส
96 คานโตฮาร่า
97 ทีที่แอลเลเซอร์แอนด์ไซน์
98 ไอแอมป์คอมพิวเตอร์
99 เอส ซี เทค
100 เอ็มเจซาวด์
101 ท่าขวาอิเล็กทรอนิกส์
102 หจก.สะอาดลำปาง
103 มหาวิทยาลัยโยนก
104 หจก.ซีเอ็นเอส
105 รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิส
106 อู่สุมลการช่าง
107 อู่ประสงค์ออโต้เซอร์วิส
108 อู่.อำนวย
109 ชวนการช่าง
110 ไฮเวย์เบรคยนต์
111 งานช่างกลส่วนการผลิตสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ(ออป.)ลำปาง
112 อ.ชาตรีการช่าง
113 อู่ไก่วิศวกรรม
114 อู่.สายชลเซอร์วิส
115 อู่.อ้อมบริการ
116 อู่.มานิตย์ยนต์
117 ทินกรหม้อน้ำ
118 มิตรชูลำปาง
119 อู่มิตรแท้คาร์เซนเตอร์
120 โยธินดีเซล
121 อู่อาจารย์เอนก
122 อู่เทนการช่าง
123 นพวัฒน์ยนตการ
124 ก่อพงษ์อะไหล่(ประเสริฐดีเซล)
125 อู่.สุพรรณการช่าง
126 อู่กาดเมฆ
127 ฮิปโปลำปางจำกัด
128 อู่ปองการาจ
129 ประเสริฐการช่าง
130 ธนบุรีการาจ
131 เจริญรัจน์กลการ
132 ดีการช่าง
133 ร้านกิตติสิน
134 มานพการช่าง
135 ทรัดแอนด์เทเลอร์จำกัด
136 เมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
137 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
138 เพชรท่อไอเสีย
139 ณัฐการต์การช่าง
140 พลอยฟ้าสเตนเลส
141 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
142 ใหญ่การกลึง
143 ห้างหุ้นส่วนจำกัดก้าวรวมช่าง
144 อู่ พัฒธนาการ
145 วิเศษการช่าง
146 สมพงษ์การกลึง
147 ลำโพง คอม
148 ไอเดียคอมพิวเตอร์ แอน เทเลคอม
149 เจดีคอมพิวเตอร์
150 ร้านรถม้าคอมพิวเตอร์
151 ร้านแอนนาแอดวานซ์ซิสเต็ม
152 สุขวัฒน์อีเล็กทรอนิส์
153 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
154 ร้านวี เอส ดอทคอม
155 ดิ ไอ ที โซลูชั่น
156 แอล ที ซี อิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์
157 เอ๋ อิเล็กทรอนิกส์
158 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
159 สถานีวิทยุท้องถิ่นเขลางค์นครFM 98.5
160 สถานีวิทยุ Blue Fm
161 สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง1
162 เกาะคาคอมพิวเตอร์
163 ไอทีคอมเทค
164 บริษัทไทเกอร์กรุ๊ป จำกัด
165 โรงกลึงกำแพงเมือง
166 เจ ทูล เอ็นจิเนียริ่ง
167 เคอเนลเทคโนโลยี
168 ทีพี คอมเซอร์วิส
169 แผนกบำรุงรักษาระบบสื่อสาร3
170 ฉัตรชัยอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
171 ท่าอากาศยานลำปาง
172 บ้านไอที
173 หจก.ศิลป์โยธา
174 หจก.ลำปางศาลก่อสร้าง
175 พิทักษ์แอร์
176 เจริญการช่าง2
177 ลานนาวอเตอร์เท็กซ์
178 บ.จงสถิตย์จำกัด
179 หจก.ฟิวเจอร์คอมพิวเตอร์
180 ณัฐไอที
181 ร้านจักรพงษ์
182 ทัศ พีซี คอมพิวเตอร์
183 วิโรจน์อะไหล่ยนต์
184 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10
185 โรงกลึงมนตรีเอ็นจิเนียริ่ง
186 แขวงการทางลำปาง
187 ถ.ธนกิจ
188 ไอ.ที.ซี อินเตอร์คัทส์
189 นวลการช่าง
190 สง่าการกลึง
191 สมบูรณ์การกลึง
192 บริษัทเคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
193 บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
194 พี.ซี ฟิวเจอร์
195 ทรูแอนด์พาร์อินดิสเอเชียลซัพพลาย
196 สถานีวิทยุFM 92.25 MHz
197 ร้านประเสริฐวิทยุ
198 เจเคอาร์ แอพพลิเคชั่น
199 ร้าน วังหม้อโมบาย
200 ร้าน TPC
201 หจก.เอดีกราฟ
202 สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (ลำปาง)
203 สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง
204 ร้านพีซี ลำปางคอมพิวเตอร์
205 ร้านอินทนนท์เทคโนโลยี
206 หจก.รักษ์ชนา
207 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดสก์ทอป คอมพิวเตอร์
208 หจก.ท็อป พีซีคอมพิวเตอร์
209 ร้าน ไอคิว ไอที
210 ร้านเอล พี ไฮ เทค เซ็นเตอร์
211 สถาณีอุตุนิยมวิทยา
212 R เทคนิคซาวด์
213 ร้าน อินทรซิลเต็ม
214 คอมพิวเตอร์ชอป์แอนด์เซอวิส
215 ร้านถาวรกิจพาณิชย์
216 ร้าน ปังญ่าไซเบอร์คอม
217 ทีซี พรีเมียมคอมพิวเตอร์
218 พี.ซี ลำปางคอม
219 สถานีประกอบการภาคเหนือการไฟฟ้าฟ้าแห่งประเทศไทย
220 บริษัทแชท คอม UBC
221 เอ.อิเล็กทรอนิกส์
222 รุ่งซาวด์ อิเล็กทรอนิกส์
223 บริษัทแชทคอมเทรดดิ้ง
224 อู่รุ่งเรืองออโต้เซอร์วิส
225 อู่เอไอ ออโต้พาร์
226 อู่จักรกฤษณ์การช่าง
227 บจก.เคโมบายเซอร์วิส
228 ร้าน ส.เทคนิคแอร์
229 ร้านเชียงกงเซอร์วิส
230 ศูนย์เครื่องจักรกล
231 อู่ T.K.เซอร์วิส
232 อู่สุพรรณการช่าง
233 ศูยน์รวมรถบ้านต้า
234 อู่สีมาการช่าง
235 บริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด
236 อู่นพรัตน์การช่าง
237 อู่นิวัติการช่าง
238 หจก.สาธิตออโต้คัลเลอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส
239 อู่ดนัยการช่าง
240 นครการช่าง
241 บริษัท ลำปางเคลย์ จำกัด
242 อู่ ธ.ยางยนต์
243 อู่อดุลศักดิ์การช่าง
244 อู่เทวาศักดิ์การช่าง
245 อู่รุ่งเรือง
246 อู่สันติการช่าง
247 อู่สินทอนการช่าง
248 อู่สุขสอาดออโต้คาร์
249 อู่สุคนธ์เจริญยนต์
250 อู่ ป.การช่าง
251 อู่โหน่งการช่าง
252 อู่เทพรัตน์เซอร์วิส
253 อู่ ส.เครื่องยนต์
254 อู่ถวิลการช่าง
255 อู่เติมเจริญเซอร์วิส
256 อู่ดนัยยนต์
257 อู่ช่างดอน
258 อู่ช่างแขก
259 อู่กลการออโต้คาร์
260 อู่กิตติศักดิ์อะไหล่ยนต์
261 อู่กัณฐากรณ์รถพ่วง
262 หจก.181ลำปางคาร์ไบด์
263 ร้านวิสูตรการไฟฟ้าพานิชย์
264 ร้านรัษฎาแอร์
265 ร้านชัยมงคลมอเตอร์
266 ร้านน้ำล้อมการไฟฟ้า
267 ร้านวิชิตพานิช
268 ร้านฮวดแอร์
269 ร้านช.เครื่องเย็น1
270 บริษัท พีแอนด์ เค พลาสติกอนดัสทรี จำกัด
271 หจก.พิไชยวิศวกรรม
272 โรงกลึงประสานยนต์
273 ร้านเจริญการช่าง1
274 พลอย ฟ้า อัลลอยด์
275 ร้านนิวเคลียร์
276 ร้านป๊อดแอร์
277 ร้านเขลางค์แอร์
278 ศูนย์เครื่องเย็นแอร์ขนส่ง
279 ร้านสุขสวัสดิ์พานิช
280 อู่ช่างพงษ์
281 ร้านแสงฟ้า
282 ร้านอนุชาออโต้แอร์
283 อู่ช่างอ้าย
284 อู่ช่างนพ
285 อู่เอนกดีเซล
286 ร้านพรมณีการช่าง
287 อู่สุวิทย์ยนต์
288 อู่สมคิดการช่าง
289 ร้านจามจุรียางยนต์
290 ร้านสยามแอร์
291 โรงกลึงชัยรุ่งเรือง
292 ร้านมงคลการช่าง
293 อู่ม่วงน้อยเซอร์วิสคลีนิคยนต์
294 อู่ปณิธานการช่าง
295 อู่ธานีออโต้จูน
296 อู่ อ.สุรินทร์
297 อู่พีระยุทธกลการ
298 อู่ช่างเรืองสุขสวัสดิ์
299 โรงพยาบาลเขลางค์ราม
300 ลำปางวีค้า
301 ร้านวิวัฒน์อเล็กทรอนิค
302 อู่เทพเจริญยนต์
303 ร้านเคหะแอร์
304 ร้านเบสท์ แอด
305 ร้านทีเคอิเล็กทรอนิกส์
306 อู่เม็ดการช่าง
307 บริษัท เซอร์เคิลเซรามิค จำกัด
308 TP COM SERVICE
309 ร้านสยามแอร์ แอนด์ เซอร์วิส
310 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน
311 บริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
312 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด(สาขาลำปาง)
313 หจก. ถ ธนกิจ
314 ร้าน T.Cการช่าง
315 ร้านเอกการกลึง
316 ร้านสะอาดการกลึง
317 หจก.สามแยกสนามบินเอ็นเจียเนียริ่ง
318 บริษัท ทรัก แอนด์ เทรเลอร์ จำกัด
319 ร้านห้างฉัตรกลการ
320 บริษัทเชฟโรเลต
321 หจก. สมาร์ทโซคูชั่น คอมพิวเตอร์
322 หจก.ลำปางซีคิว
323 บริษัท ไทยเกอร์กรุ๊ป จำกัด
324 ไอแอมคอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส
325 พีเอสคอมเซอร์วิส
326 ร้านลำปางคอมเซนเตอร์
327 ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์
328 วี เอส คอมพิวเตอร์
329 ร้านพระบาทคอมพิวเตอร์
330 บริษัทเซทคอทเทรดดิ้งจำกัด
331 หจก.เอสบีแอลเทรดดิ้งจำกัด
332 ร้านลำปางวีซีดีคอมพิวเตอร์
333 ร้านk.yหมึกเซนเตอร์
334 นิติคอมพิวเตอร์
335 ร้านเดลเกท
336 หจก.ลำปางศิริชัย
337 บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชน