|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ Lecturer/Training/Referee
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 331  
เข้าชมปีนี้ : 3,540  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,029  

   โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2116
 U1 ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม  [อ่าน : 517 ครั้ง]
     U1 ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม ..... (อ่านต่อ)
 U2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  [อ่าน : 329 ครั้ง]
     U2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ..... (อ่านต่อ)
 U3 การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล  [อ่าน : 333 ครั้ง]
     U3 การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล ..... (อ่านต่อ)
 U5 การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์  [อ่าน : 342 ครั้ง]
     U5 การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ ..... (อ่านต่อ)
 U6 โทรศัพท์เคลื่อนที่  [อ่าน : 309 ครั้ง]
     U6 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..... (อ่านต่อ)
 U7 การสื่อสารไมโครเวฟ  [อ่าน : 315 ครั้ง]
     U7 การสื่อสารไมโครเวฟ ..... (อ่านต่อ)
 U8 การสื่อสารผ่านดาวเทียม  [อ่าน : 307 ครั้ง]
     U8 การสื่อสารผ่านดาวเทียม ..... (อ่านต่อ)
 U9 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง  [อ่าน : 306 ครั้ง]
     U9 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ..... (อ่านต่อ)
 U10 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol)  [อ่าน : 310 ครั้ง]
     U10 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol) ..... (อ่านต่อ)

   ระบบโทรคมนาคม 3105-2008
U1 พื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม [อ่าน : 327 ครั้ง] U2 แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้งาน [อ่าน : 266 ครั้ง]
U3 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ [อ่าน : 237 ครั้ง] U4 ระบบวิทยุสื่อสาร [อ่าน : 269 ครั้ง]
U5 ระบบวิทยุกระจายเสียง AM และ FM [อ่าน : 252 ครั้ง] U6 เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ [อ่าน : 295 ครั้ง]
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
เนื้อหารายวิชา Course data
  3128-2115 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
   ระบบสื่อสารดิจิตอล 3105-9009
  โทรศัพท์ 2105-2117
  เขียนแบบอิเล็กฯด้วยคอมฯ 2105-2107/20128-1001
  โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2166
  ระบบโทรคมนาคม 3105-2008
โครงการสอน
  20128-1001 เขียนแบบอิเล็กฯด้วยคอมพิวเตอร์
  3105-2006 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
  3105-9009 ระบบสื่อสารดิจิตอล
  3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอ
  3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  20105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  20105-2114 โทรศัพท์
เทคโนโลยีน่ารู้
  Arduino