|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ Lecturer/Training/Referee
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 167  
เข้าชมปีนี้ : 1,987  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,476  
  วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ Lecturer/Training/Referee
วิทยากร
  • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-learning LMS (2559)
  • ระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา RMS2012 (2556)
การฝึกอบรม/ดูงาน
  • อบรมพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว.3 (2561)
  • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี Google Apps For Education  ระดับกลาง (2561)
กรรมการ
  • กรรมการจัดการแข่งขันทักษะอินเตอร์เฟสระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (2561)
  • กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ระดับภาคเหนือ จ.อุทัยธานี (2560)