ประเภท : ระบบโทรคมนาคม 3105-2008   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  U1 พื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม 
  U2 แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้งาน 
  U3 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ 
  U4 ระบบวิทยุสื่อสาร 
  U5 ระบบวิทยุกระจายเสียง AM และ FM 
  U6 เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ 
  U7 ระบบการรับส่งสัญญาณดาวเทียม 
  U8 ระบบโทรเลข โทรพิมพ์ และโทรภาพ 
  U9 ระบบสื่อสารข้อมูล 
  U10 โครงข่ายโทรคมนาคมและการให้บริการด้านโทรคมนาคม 
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2