ขอความอนุเคราะห์แผนกวิชา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย    อ่าน : 612 ครั้ง
 ประกาศ : 27 กรกฏาคม 2559 09:43:07       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ทางแผนกวิชา ส่งสรุปรายชื่อผลงานโครงการ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชาในรายวิชาโครงการ ที่จัดทำในปีการศึกษา 1/2559 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559นี้ เพื่อทางงานวิจัยจะได้รวบรวมนำไปจัดการแสดงผลงาน โครงการ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 ในสัปดาห์ที่ 15 ของการเรียนการสอนต่อไป