การส่งซองเอกสารการมอบตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2566 4.71/5 (7)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เรื่อง การส่งซองเอกสารการมอบตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2566

ระดับ ปวช. วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30-15.30 น.
ระดับ ปวส. และปวส.(ม.6) วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30-15.30 น.

พิมพ์เอกสารใบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา

ยกเว้นนักเรียนนักศึกษา ที่มาสมัครและรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2566
ทางวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ หลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ