หน้าแรก 3.83/5 (18)

แบบรายงาน SAR 65 - รายบุคคล (850 x 410 px)
ยื่นซองเอกสารมอบตัว 67 - 1
ปฏิทินกิจกรรม1
ประกาศผลการเรียน 1
ชุดพื้นเมือง1
ปกวท2
อวท2566
รางวัล ITA-2566-1
384656277_271661352449856_1514862994508799375_n
banner-สวนพฤกษศาสตร์-1024x443
รูปผอ
นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รอง3_resize
นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รอง2_resize
ว่าที่ร.ต.สามารถ พุแพง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รอง4_resize
นางสาวอรณี จริยา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
รองพัชรีย์resize
นางสาวพัชรีย์ สาระยิ่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
previous arrow
next arrow
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
รับสมัครเรียน
ลงทะเบียน1
previous arrow
next arrow
rms
ศธ02
banner สวนพฤกษศาสตร์
BANNER sarเผยแพร่
menuita

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fanpage วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More

การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คลังเก็บข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ