แผนกเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. No ratings yet.

วันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2566 แผนกเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. มีคะแนน 99.38 ได้รับระดับเหรียญทอง ผู้แข่งขันคือ นายประกายวิทย์ เครือศรี นายรัชชานนท์ ธนาคุณ ผู้ควบคุมทีม นายวิทวัส เปี้ยปลูก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเป็นตัวแทนภาคเหนือ ในการแข่งขันระดับชาติ ประจำปี 2566

โพสต์โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2023

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ