เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง No ratings yet.

วันอังคารที่  16 พฤษภาคม  2566 เวลา 10.00 น. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  พุแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และรองประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง โดยมี พันเอกชรินทร์ สุวรรณนะ ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในการประชุม ฯ  ณ อาคารที่ทำการชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และชมรมนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32  จังหวัดลำปาง

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ