เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”และรับมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ No ratings yet.

วันจันทร์ที่  22 พฤษภาคม  2566 เวลา 10.00 น. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สามารถ พุแพง เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ  พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในนามวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมกับนายธนัตถ์ สมพงษ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และนายวราวุธ วงค์สืบ ตัวแทนคณะครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยรับมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปไตย ชวนกันไปเลือกตั้ง” ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุมพระบาท 1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ