เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี No ratings yet.

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมด้วย นางสาวพัชรีย์ สาระยิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อสาธารณชน และรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

 

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ