กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาและให้โอวาทเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2566 No ratings yet.

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.10.น นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ พุแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาและให้โอวาท เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  พร้อมทั้งพูดคุย ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลในการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ แนวทางปฏิบัติตนตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงเรื่องการทะเลาะวิวาท และเน้นย้ำให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด ณ บริเวณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ