กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาและให้โอวาทเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2566 No ratings yet.

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ