การรับสมัครและปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประจำปีการศึกษา2566 No ratings yet.

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.20 น.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จัดทำโครงการรับสมัครและปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น  ภายในปีการศึกษา 2566  ณ อาคารเอนกประสงค์ 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ