หุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่( Mobile Robotics) No ratings yet.

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดย นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม และนายอุดม ชัยวันดี ครูผู้ควบคุมดูแล นำนักเรียน นายคณิศร สุวรรณศรี และนายวรากร สุปราณี  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่  29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ