ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลงพื้นที่แนะแนวการเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2567 No ratings yet.

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ