ประชาพิจราณาร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 20 ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ No ratings yet.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ