วิทยาลัยเทคนิคลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในงานประชุมวิชาการฯ(อวท.)ระดับชาติ No ratings yet.

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยหมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม การแข่งขันทักษะพื้นฐาน โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช.ประเภททีม ได้แก่           นายโชติพัฒน์พงศ์ เทิดเบญจธร และ นางสาวธิดารัตน์ การดี โดยมี ครูกัมปนาท คำอินบุตร เป็นครูผู้ควบคุมทีม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ พุแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นควบคุมกำกับดูแล ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ