เมคคาทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคลำปางคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อวท.)ระดับชาติ 5/5 (1)

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1(96.33 คะแนน)มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ระดับ ปวช. ได้แก่ นายประกายวิทย์ เครือศรี และ นายรัชชานนท์ ธนาคุณ โดยมี นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์ เป็นครูผู้ควบคุม ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลระยอง

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ